De serie buurtbanden is gemaakt in Amsterdam Slotervaart (Noord) in de periode 2011-2013

Officieel is de wijk in 2010 opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam Nieuw West. Slotervaart maakte deel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), dat in 1935 werd ontworpen door Cornelis van Eesteren. De eerste paal voor de Tuinstad Slotervaart werd geslagen in 1954. De wijk bestaat uit een mengeling van laag, middel en hoogbouw en was begin jaren zestig volgebouwd.  In 2001 werd er gestart met een grote stedelijke vernieuwing. Daardoor werden er veel woningen gesloopt en delen gerenoveerd. 

 

In 2011 kwam aan dit plan, dat aanvankelijk was gepland tot 2015, een einde door de huizencrisis. Hoewel Slotervaart de vijftiger jaren onderdeel uitmaakte van het AUP, waar de begrippen licht, lucht en ruimte centraal stonden, is er de laatste jaren een beleid ingezet om dit deel van de Westelijke Tuinsteden te verdichten. Dat betekent dat er (veel) meer woningen komen op eenzelfde oppervlak, oftewel; de lucht in. Inmiddels wordt er weer gebouwd.