III

Blog, Buurtbanden Off 15

Fotolab Kiekie drukte alle foto’s op groot formaat af en zorgde dat alles strak op aluminium kon worden geëxposeerd.

Amsterdam 31 januari 2013, Amsterdam, 1 februari 2013 03