Werkwijze

Buurtbanden brengt zowel de uiterlijke vormen van een wijk in beeld als de relaties tussen mensen in een (afgebakende) buurt. De benadering bestaat uit meerdere onderdelen:

Werkwijze

Buurtbanden brengt zowel de uiterlijke vormen van een wijk in beeld als de relaties tussen mensen in een (afgebakende) buurt. De benadering bestaat uit meerdere onderdelen:

Onderzoek

Buurtbanden brengt zowel de uiterlijke vormen van een wijk in beeld als de relaties tussen mensen in een (afgebakende) buurt. De benadering bestaat uit meerdere onderdelen:

Onderzoek

Buurtbanden brengt zowel de uiterlijke vormen van een wijk in beeld als de relaties tussen mensen in een (afgebakende) buurt. De benadering bestaat uit meerdere onderdelen:

Registratie

Het in beeld brengen van typerende plekken in de buurt, die naderhand eventueel kunnen dienen als locatie voor een ontmoeting bij de ‘scenes’ die worden gefotografeerd. Het fotograferen van details die later meegenomen kunnen worden in de ‘scenes’.

Registratie

Het in beeld brengen van typerende plekken in de buurt, die naderhand eventueel kunnen dienen als locatie voor een ontmoeting bij de ‘scenes’ die worden gefotografeerd. Het fotograferen van details die later meegenomen kunnen worden in de ‘scenes’.

Creatie

Schetsen maken, die de locatie en relatie aan elkaar verbinden. Door heel alledaagse dingen juist aandacht te geven, wordt het accent gelegd op de kracht van deze locaties en relaties. Rufus fotografeert de momenten waarop mensen elkaar treffen. Het betreffen scenes die (deels) worden ‘gespeeld’ door bewoners. Zo kunnen er meerdere dingen tegelijk worden getoond en zijn bewoners betrokken bij de beeldvorming. Rufus schroomt niet achteraf meerdere momenten te combineren in een foto.

Creatie

Schetsen maken, die de locatie en relatie aan elkaar verbinden. Door heel alledaagse dingen juist aandacht te geven, wordt het accent gelegd op de kracht van deze locaties en relaties. Rufus fotografeert de momenten waarop mensen elkaar treffen. Het betreffen scenes die (deels) worden ‘gespeeld’ door bewoners. Zo kunnen er meerdere dingen tegelijk worden getoond en zijn bewoners betrokken bij de beeldvorming. Rufus schroomt niet achteraf meerdere momenten te combineren in een foto.

Presentatie

Dat kan op verschillende manieren. De series A’dam Slotervaart en Noord zijn geexposeerd op meerdere plekken. De serie Klarenstraat is in boekvorm verschenen. De openingsexpositie is een feestelijk moment, vaak in samenwerking met locale mensen (hapjes, muziek e.d.) Doordat er in de serie veel mensen worden gefotografeerd is het voor hen het moment om hun plek in de serie te zien. Vaak volgen uit de presentaties publicaties in media.

Presentatie

Dat kan op verschillende manieren. De series A’dam Slotervaart en Noord zijn geexposeerd op meerdere plekken. De serie Klarenstraat is in boekvorm verschenen. De openingsexpositie is een feestelijk moment, vaak in samenwerking met locale mensen (hapjes, muziek e.d.) Doordat er in de serie veel mensen worden gefotografeerd is het voor hen het moment om hun plek in de serie te zien. Vaak volgen uit de presentaties publicaties in media.